Blogszabályzat PDF Nyomtatás E-mail

A honlap letöltésével, megtekintésével, illetve hozzászólás elküldésével, kérdés feltételével a felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket:

 

Impresszum

MAGYARUGYVED.EU jogi ismeretterjesztő blog

Szerkeszti: dr. Magyar Gábor (1387 Budapest 62., Pf. 3.).

Kiadja a szerkesztőség.

Tartalmi kérdések

A honlapot a szerkesztőség szerkeszti. Olvasói hozzászólásra és kérdés feltételére az erre a célra kialakított űrlapon keresztül van lehetőség. A kiválasztott, szükség esetén szerkesztett hozzászólást, kérdést a szerkesztőség a hozzászóló/kérdező nevének, illetve IP címének feltüntetésével a honlapon közzéteheti.

A honlap célja a jogi kultúra fejlesztése és a precíz újságírói munka segítése.

A honlap

-          jogi ismeretterjesztő tevékenységet fejt ki,

-          reflektál a közélet jogi relevanciájú történéseire.

A honlap nem

-          ad jogi tanácsot konkrét ügyekben,

-          ajánl vagy közvetít ügyvédi szolgáltatást

-          foglalkozik pártpolitikai kérdésekkel.

Szerzői jogok

A honlap szerkezete, külalakja, tartalma – más személy szerzőségének kifejezett feltüntetése hiányában – a szerkesztőség szellemi alkotása; jogi védelem alatt áll. A honlap szöveges és képi tartalmának felhasználása és többszörözése csak a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása alapján engedélyezett. A honlap szöveges tartalmának idézése megengedett, feltéve, hogy a további felhasználás nem üzleti célból történik, és a forrás feltüntetésre kerül.

Kötelmi jog

A honlapon elhelyezett közlések a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják, és semmilyen módon nem kötik a szerkesztőséget. A honlapon elhelyezett egyetlen közlés sem tekinthető szerződési ajánlatnak vagy szerződési ajánlat elfogadásának, illetve jogi tanácsadásnak.

A szerkesztőség folyamatosan frissíti a honlapon elhelyezett közleményeket és adatokat, azonban ezek pontosságát nem tudja garantálni. A szerkesztőség nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.

A honlapon elhelyezett linkkel hivatkozott, harmadik személy által fenntartott külső oldalak tartalmáért a szerkesztőséget semmiféle felelősség nem terheli.

Adatkezelés

Adatkezelő: a szerkesztőség.

Az oldal megtekintése során technikai okokból rögzítésre kerül: a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve a felhasználó által használt böngésző és operációs rendszer típusa, a felhasználó IP címe. Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény. Ezen túlmenően üzenet vagy elektronikus levél küldésével az érintett a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja, illetve 3. § (2) bekezdés a) pontja értelmében vett hozzájárulását adja az általa közölt adatok (pl. neve, elektronikus levélcíme, IP címe) kezeléséhez.

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak kezelése technikailag elengedhetetlen. Az adatkezelő ezeket az adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, statisztika készítésére, valamint a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére, végül a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítésére és elhárítására használja fel. Az érintett által közölt adatok a vele történő kommunikációt teszik lehetővé. Az adatokat az adatkezelő a lehető leghamarabb, de legkésőbb 1 éven belül törli.

Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő férhet hozzá, kivéve a hozzászólók azonosítását szolgáló adatokat (név, IP cím) amelyek bárki számára hozzáférhetővé válhatnak, amennyiben a szerkesztőség a hozzászólás közzététele mellett dönt. Ezen kívül az adatok továbbítására csak az érintett hozzájárulása vagy törvény rendelkezése alapján kerülhet sor. Adatfeldolgozó igénybevételére a honlap megjelenéséhez szükséges szerver és tárhely biztosítása céljából kerül sor.

Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen tájékoztatót megváltoztassa, ha azt a honlap működtetése szükségessé teszi. A változásokat az adatkezelő legkésőbb azok hatályba lépését megelőző nyolc napon belül közzéteszi a honlapon.

 

 
 

Luxembourg

Az EU Bíróság válogatott döntéseinek összefoglalói.

Kamatkalkulátor

A régi Ptk. 301. és 301/A., valamint az új Ptk. 6:47., 6:48. és 6:155. §-a alapján működő ingyenes kamatkalkulátor. A kamatkalkulátor segítségével késedelmi, ügyleti és vegyes kamatot tud számítani. A kamatkalkulátor használata nem igényel regisztrációt.